RDC Laboratory บริษัท ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เราคือคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับสารน้ำต่างๆในร่างกาย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจาระ และสารน้ำต่างๆของร่างกายมนุษย์ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และเรามีทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเทคโนโลยีของเรา


เทคโนโลยีของเราบริษัท ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ คลินิกเทคนิคการแพทย์ RDC ให้ความสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบรนด์ชั้นนำในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ อาทิเช่น
Responsive image


เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกัน VITROS 5600 Integrated System

เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกัน ที่มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว มีระบบกำจัดสารรบกวนในสิ่งส่งตรวจทำให้เพิ่มคุณภาพของผลการตรวจให้ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ไม่ใช้น้ำ ไม่ก่อน้ำเสีย สร้างขยะน้อย เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

Responsive image


เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา Sysmex XN 550

เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว


ติดตามข่าวสาร

รับสิทธิพิเศษและข่าวสารจาก
ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์
 Subscribe Now!


ติดต่อเรา

ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์

คลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซี
ใบอนุญาตเลขที่ 30107000464

361 หมู่ 3 ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ต. หนองจะบก อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

044-756312
063-208-2244 


E-mail:
[email protected] 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Responsive image