RDC Laboratory บริษัท ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เราคือคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับสารน้ำต่างๆในร่างกาย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจาระ และสารน้ำต่างๆของร่างกายมนุษย์ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และเรามีทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ6. โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยกลางคนแบบดีลักซ์ ผู้หญิง (Wellness Deluxe)


6. โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยกลางคนแบบดีลักซ์ ผู้หญิง (Wellness Deluxe)แพ็คเกจตรวจสุขภาพ Wellness Program Deluxe ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ เป็นโปรแกรมตรวจที่สามารถช่วยประเมินสุขภาพของร่างกายของท่านและคนที่ท่านรักได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พิเศษสำหรับปี 2564 คลินิกได้เพิ่มรายการตรวจเลือด (สีชมพู) ให้กับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการการประเมินและการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แพ็คเกจนี้รวมการให้คำปรึกษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว


คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
● ชุดตรวจสุขภาพ Check – Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
● ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
● กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง โทร. 044-756312 หรือ RDC LINE Official
● คลินิกฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
● สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564


สั่งซื้อแพคเก็จ
Responsive image

ติดตามข่าวสาร

รับสิทธิพิเศษและข่าวสารจาก
ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์
 Subscribe Now!


ติดต่อเรา

ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์

คลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซี
ใบอนุญาตเลขที่ 30107000464

361 หมู่ 3 ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ต. หนองจะบก อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

044-756312
063-208-2244 


E-mail:
[email protected] 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Responsive image